7 faktov o termínovanom vklade

22022010_Termínované_vklady
Podľa čoho si vybrať termínovaný účet?

7 faktov o termínovanom vklade

05.11.2013 Autor: Ing. Erika Süčová produktová manažérka, Broker Consulting


 

 

 

1.Podľa čoho si vybrať termínovaný účet?

Termínované účty sú veľmi obľúbeným produktom pre krátkodobé zhodnotenie voľných peňazí. Pri výbere účtu môžeme medzi dôležité parametre zaradiť:
výšku úrokovej sadzby, minimálnu výšku vkladu, či je termínovaný účet vedený samostatne, alebo je podmienený vedením aj bežného účtu v banke, či sú nutné pravidelné vklady pri kratších obdobiach viazanosti a, samozrejme, cenník poplatkov pri predčasnom výbere, ak by k nemu z nejakých závažných dôvodov klient pristúpil.
2.
Kedy je najlepšie vložiť peniaze na termínovaný účet?
Banky ponúkajú účty s viazanosťou od niekoľkých týždňov, mesiacov až rokov. Hoci aktuálne zaznamenávame neustály pokles úrokových sadzieb na termínovaných vkladoch, výnos z nich je určite zaujímavejší než nulové zhodnotenie peňazí uložených doma vo vankúši.
3.
Aké bývajú sankcie pri predčasnom výbere časti alebo zrušení termínovaného vkladu?
Niektoré banky si účtujú poplatok od 50 až do 100 percent z pripísaných výnosov.
Dokonca sa nájdu aj také finančné inštitúcie, ktoré okrem výnosov siahnu aj na samotné vložené peniaze. Pýtate sa, ako je to možné? Napríklad ak v cenníku poplatkov za predčasný výber je uvedené 1 percento z vyberanej sumy a úročenie vkladu je nižšie ako 1 percento, je jasné, že banka si svoj poplatok zoberie z vložených peňazí.
4.
Oplatí sa vkladať peniaze na kratší čas a preskakovať z jedného termínovaného účtu na iný, alebo držať peniaze dlhšie obdobie?
Podľa môjho názoru preskakovať z jedného termínovaného účtu na iný v krátkodobom horizonte nie je efektívne.
Jednoznačne najvyššie úrokové sadzby ponúkajú banky pri vkladoch s dlhšou viazanosťou vkladu (3 roky, 5 rokov).
5.
Čo si mám pri termínovaných vkladoch všímať a na čo si dať pozor?
Pri rozhodovaní o výbere termínovaného účtu každého zaujíma hlavne výška výnosu z tohto vkladu. Okrem výšky úrokovej sadzby je dobré pozrieť sa aj na to, ako často sa budú tieto výnosy pripisovať, či priebežne, alebo až na konci viazaného obdobia. To, či ide o jednorazový vklad, alebo je možné priebežne pridávať vklady, na účet a tiež či vklad je možné automaticky obnovovať alebo nie. Ak nutne bude potrebné vybrať prostriedky z tohto účtu, či banka povolí výber len jednorazovo, alebo postupne a aká bude výška pokuty za nedodržanie lehoty viazanosti.
6.
Sú peniaze na termínovaných vkladoch chránené?
Vklady v bankách sú chránené prostredníctvom Fondu ochrany vkladov.
Za nedostupný vklad chránený zákonom č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v platnom znení, ktorého výška sa zisťuje podľa ustanovení zákona, poskytuje fond peňažnú náhradu vo výške ustanovenej uvedeným zákonom. Aktuálne ani jedna pobočka zahraničnej banky nie je účastníkom systému chrany vkladov v Slovenskej republike. Vklady v bankách v SR a v ďalších krajinách EÚ sú chránené jednotne a to do výšky 100 000 eur. Zároveň to znamená, že vklady v pobočkách zahraničných bánk vykonávajúcich činnosť na území SR sú chránené podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má zahraničná banka svoje sídlo.
7.
Ako sa zdaňujú úroky z termínovaných vkladov?
Výnosy z termínovaných vkladov sú zdaňované 19-percentnou zrážkovou daňou. Banka klientovi úrok zdaní a až potom pripíše na účet. Úroky tým pádom nie je potrebné zdaňovať.

20140205_133734.jpg
Poradím Vám podľa čoho si správne vybrať termínovaný účet.
Objednávka
BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE
Odoslať