Ako získať najvýhodnejšiu hypotéku

78484297.jpg

'Som finančným konzultantom a prinášam Vám peniaze naviac. Som vašim sprievodcom na ceste k Vašej finančnej nezávislosti aj Vašej rodiny.'

Je veľa parametrov, ktoré ovplyvňujú  to, ako sa hypotéka komu oplatí.

 

Za posledné roky neustále vidíme klesajúce sadzby úrokov na hypotekárnych úveroch, ktoré ponúkajú banky svojim klientom a spravidla  táto informácia odznie takmer v každej reklame.  Úrok za hypotéku,  je predmetom hlavnej diskusie a porovnania, pričom hypotéky sú komplexné úvery, na čo veľa ľudí zabúda. Je veľmi dôležité nepodceniť žiadny z parametrov pre poskytnutie úveru.

 

Ak chce klient zažiadať o úver, mal by sa pripraviť na to, že každá banka má stanovenú vlastnú úverovú politiku a pri poskytovaní úveru klientom uplatňuje  niekoľko zásad a metodologických postupov. Skôr,  ako banka poskytne úver,  preverí bonitu klienta,  pri ktorej posudzovanívypracuje tzv. úverovú analýzu.

 

Hypotekárna kalkulačka  dokáže vypočítať rôzne parametre, ale o výhodnosti a finálnej úrokovej sadzbe rozhoduje vždy ponuka z banky. Ak žiadateľ o úver využije aj odbornú pomoc  finančného konzultanta, ktorý mu pomôže zorientovať sa v ponukách bánk, môže získať úver za najvýhodnejších podmienok. Pri výbere hypotéky je potrebné zamerať sa na tieto dôležité parametre:

 

1. Úroková sadzba hypotéky

Banky pri poskytovaní úveru používajú dva druhy úrokových sadzieb:

-        pevnú úrokovú sadzbu, ktorá je stanovená pevne určeným percentom

-        pohyblivú úrokovú sadzbu, ktorá sa skladá z dvoch položiek a to základnej sadzby, ktorú vyhlasuje centrála príslušnej banky a odchýlky, ktoré sú dohodnuté s klientom pri uzatváraní zmluvy

 

Úroková sadzba vyjadruje, koľko klient preplatí na úvere počas roka. Až na niektoré výnimky je konečná hodnota úroku veľmi závislá od individuálneho posúdenia bonity klienta. Mnoho bánk podmieňuje lepšie úročenie uzatvorením poistenia na nehnuteľnosť alebo aj životného poistenia v nejakej spriaznenej poisťovni, čo iná banka s vyšším úrokom nevyžaduje. Preto je veľmi dôležité,  dobre si prepočítať aj tieto náklady.

 

2. Výška mesačnej splátky

Klienti, ktorí majú záujem o hypotekárny úver na bývanie a kúpu nehnuteľnosti porovnávajú aj výšku mesačnej splátky.  Takéto  porovnanie je  o niečo náročnejšie, pretože je možný výber rôzneho typu splácania. Napríklad s pevnou splátkou počas celej doby splácania hypotéky, s klesajúcou alebo rastúcou splátkou, ktorá sa bude počas doby splácania meniť a teda bude rásť, alebo klesať. V tomto prípade je pre bežného klienta takéto porovnanie priam nemožné. Je dôležité porovnať aj pomer anuitnej splátky a samotných úrokov.

 

3. Fixácia úrokovej sadzby

Na výšku úroku a zároveň aj na výšku mesačnej splátky má vplyv aj fixácia úrokovej sadzby. Doba fixácie má vplyv aj na predčasné splatenie hypotéky.

 

4. Pomer hypotéky k hodnote nehnuteľnosti

V súčasnosti väčšina bánk neumožňuje prefinancovanie celej hodnoty nehnuteľnosti  t.j. 100% LTV hypotekárnym úverom, ale len určitú časť, obvykle 90%,  preto sa vyžaduje od klientov, aby si doložili vlastné finančné prostriedky. Tento pomer má vplyv na celkové hodnotenie bonity klienta a výpočet úročenia hypotéky.

 

5. Príjem klienta

Najľahšie získajú hypotéku z banky bežní zamestnanci s trvalou pracovnou zmluvou na dobu neurčitú. Získanie hypotekárneho úveru pre živnostníkov je ťažšie dostupné, pretože niektoré banky majú problém s akceptovaním príjmu zo živnosti. Najlacnejšia hypotéka je vždy otázkou porovnávania a výber je veľmi zložitý, preto je dôležité venovať čas zisteniu a overeniu si najlepších podmienok pre získanie hypotekárneho úveru.

 

Odporúčam využiť profesionálne služby nezávislého finančného konzultanta, ktorý má prehľad o podmienkach poskytnutia úveru v bankách, sleduje vývoj na finančnom trhu a počas doby splácania úveru poskytuje klientovi servis.

Objednávka
BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE
Odoslať