Hypotéka - aké sú podmienky na jej získanie?

77006495.jpg
Uvažujete o kúpe bytu, domu alebo pozemku? Nemáte dosť vlastných peňazí a potrebujete si zobrať úver? Hypotéka je ideálny produkt. Je tu však zopár dôležitých vecí, ktoré si treba uvedomiť ešte pred tým, ako sa pustíte do jej vybavovania.
 1. 1. Dostanem vôbec od banky hypotéku? Ak áno, dostanem takú hypotéku, akú by som potreboval? Myslím tým napríklad sumu, ktorú som si chcel požičať, počet rokov, ktoré by som ju chcel splácať, výšku splátky a podobne?
 2. 2. Čo treba doložiť k žiadosti o hypotéku?
 3. 3. Budem vôbec schopný tento záväzok splácať? Budem ho schopný splácať po celú dobu napr. 30 rokov? A čo ak prídem o príjem (strata zamestnania, zdravotné problémy)?

Poďme pekne po poriadku:

 

1. To, či dostanem hypotéku alebo nie, závisí od viacerých faktorov. Tie najdôležitejšie sú:

 

 • výška príjmu - ak žiadajú o hypotéku manželia, musia ísť do úverového vzťahu obaja a teda sa aj skúma príjem oboch manželov
  • zamestnanec - potvrdenie o príjme od zamestnávateľa (niektoré banky si pozrú príjem cez Sociálnu poisťovňu)
  • živnostník - daňové priznanie za posledný rok alebo posledné 2 roky, najmä u konateľov s.r.o., výkazy, súvaha a pod., záleží to podľa banky, niektoré banky robia výpočet "(Základ dane - daň) / 12" a to berú ako mesačný príjem, niektoré banky berú pri s.r.o. nejaké percento z tržieb alebo zo zisku a podľa vzorca vypočítajú mesačný príjem žiadateľa
 • výška záväzkov - iné úvery, ktoré splácam (spotrebiteľské, v nebankovkách, lízing...), kreditné karty (musím vedieť limit, ktorý mám na kreditke nastavený), povolené prečerpanie na účte, tzv. kontokorent (podobne musím vedieť limit, koľko môžem ísť na účte do mínusu)
 • hodnota nehnuteľnosti, ktorú budem zakladať v prospech banky (nemusí byť nutne tá, ktorú kupujem) - aktuálne poskytujú banky hypotéky max. do výšky 80% LTV (loan to value = pomer sumy pôžičky k cene zakladanej nehnuteľnosti v percentách), výnimočne viac, niekedy sa snažia dorovnať chýbajúci rozdiel spotrebiteľským úverom, postupne sa však bude percento LTV znižovať (podľa odporúčania NBS)!

Dostanem takú hypotéku, akú by som potreboval? To, či dostanem takú sumu, akú by som potreboval, závisí od faktorov popísaných vyššie. Počet rokov, ktoré budem splácať, závisí od môjho aktuálneho veku (resp. aj od veku žiadateľa). Hypotéka sa dá splácať štandardne 4-30 rokov, maximálne do veku 65 rokov. Aj tu sú výnimky a niektoré banky Vám umožnia splácať až do 70 rokov. S tým samozrejme súvisí aj výška splátky. Čím dlhšie obdobie splácania, tým nižšia splátka.

 

2. Doklady potrebné k žiadosti o hypotéku:

 

 • potvrdenie o príjme (podľa typu zamestnania, tak ako je to popísané vyššie) - na tlačive konkrétnej banky
 • výpisy z účtu (ak ste klientom inej banky ako je tá, kde žiadate o úver) - väčšinou za posledné 3 mesiace, u podnikateľov to môže byť až 6 mesiacov
 • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz a jeden z dokladov vodičský preukaz, pas alebo rodný list) od všetkých žiadateľov
 • znalecký posudok, v ktorom by mal byť aj list vlastníctva a kópia katastrálnej mapy (toto väčšinou znalci vedia, ale je dobré, ak to budete vedieť aj Vy)
 • návrh kúpnej zmluvy - nemusí byť podpísaný!
 • u živnostníkov a podnikateľov aj potvrdenie z Daňového úradu o bezdĺžnosti

V špecifických prípadoch môže banka požadovať ďalšie doklady.

 

K samotnému čerpaniu finančných prostriedkov však treba toho ešte viac:

 

 • OP predávajúceho (musí podpísať aj Zmluvu o zriadení záložného práva v prospech banky)
 • niektoré banky požadujú po návrhu na vklad záložného práva na katastri (66 €) aj LV na ktorom je vyznačená plomba (8 €)
 • poistnú zmluvu na zakladanú nehnuteľnosť s dokladom o zaplatení a potvrdenými tlačivami o vinkulácii tejto poistnej zmluvy v prospech banky (tlačivá Vám dá banka)
 • podpísaný súhlas s čerpaním úveru (niektoré banky Vám to dajú podpísať už pri podpise schválených úverových zmlúv)

3. Budem schopný hypotéku splácať?

 

Toto je vážna otázka a dá sa o tom veľa napísať. Preto, pre Vás na túto tému pripravujem ďalší blog. V každom prípade, najlepšie je poradiť sa s niekým, kto sa vo financiách vyzná a má s týmto skúsenosti. Ušetríte tak nielen peniaze, ale aj veľa nervov a veľa Vášho vzácneho času, ktorý môžete venovať napríklad rodine alebo práci.

Objednávka
BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE
Odoslať