Oci, mami daj mi prachy!

pen__enka__d_t___spo_en__pro_d_ti.jpg
Už Vás niekedy vaše deti požiadali o peniaze? Ako to povedali? Prosili? Rozčuľovali sa? Keď viete, ako na to, môžete vašich potomkov vychovávať tak, aby mali k peniazom zdravý a uvedomelý prístup. Kľúčom je naučiť ich zaobchádzať s vreckovým a stonaniu či dohadom urobíte prietrž.

Kde začať? Deti okolo piatich rokov života ešte nevedia s peniazmi hospodáriť v dlhšom období ako niekoľko málo dní. Ale už prvá trieda školy deti mnohému naučí, preto asi od 6 - 7 rokov by ste mali začať deťom dávať pravidelne vopred dohodnuté sumy, ktoré potom môžu používať na svoje drobné výdavky, prípadne si časť sporiť. Tým ich zároveň veľmi efektívne učíte s peniazmi hospodáriť. So získaným vreckovým musia totiž vystačiť až do ďalšieho vreckového.

To okrem iného znamená, mamičky a oteckovia, že vreckové sa v priebehu mesiaca nedopĺňa, aj keby "tiekli slzy prúdom".

Akú výšku vreckového zvoliť? Výška vreckového samozrejme záleží na finančnej situácii rodiny. Preto by sme sa mali snažiť dodržiavať dve zásady.

Prvá je založená na odporúčaní detských psychológov: vreckové by nemalo byť ani o veľa vyššie, ani o veľa nižšie, než je priemerné vreckové rovesníkov dieťaťa.

Druhá spočíva v postupnom zvyšovaní vreckového s vekom dieťaťa. Asi  od jeho 12 rokov by však s týmto zvyšovaním (ktoré môže byť výraznejšie vyššie, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch) mala byť spojená aj povinnosť, platiť si z vreckového niektoré pravidelné výdavky, napr. kredit na telefón. Dieťa sa tým učí viesť určitý osobný rozpočet, čo sa mu v dospelom živote mnohokrát vráti!

So zvyšovaním veku dieťaťa a s ním súvisiacim zvyšovaním vreckového, ktoré mu rodičia pravidelne dávajú (spravidla jeden krát mesačne) je vhodné umožniť dieťaťu aj nejaký zárobok. Najprv to môže byť za rôzne práce v rámci širšej rodiny (treba pravidelný nákup či inú pomoc prarodičom), neskôr, cca od 15 rokov aj rôzne brigády. Dieťa si peniaze, zarobené vlastnou prácou v čase, ktorý by inak mohlo venovať zábave, bude viac vážiť.

Má dieťa sporiť? Zvýšené vreckové by malo viesť aj k pravidelnému sporeniu a dlhodobejšiemu plánovaniu. Mali by ste s vašou dcérou či synom o tom občas (nie príliš často) hovoriť a pomôcť mu zoradiť si priority. Nech si naplánuje, akú časť si bude sporiť na niečo väčšie pre seba a akú časť treba na vianočné darčeky pre svojich blízkych. Tým budujeme návyky, ktoré mu pomôžu v dospelosti.

Objednávka
BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE
Odoslať