Úver so štátnym príspevkom pre mladých

img_211.jpg
Refinancovanie úveru, a čo potrebujete vedieť, ak čerpáte štátny príspevok pre mladých.

Úver so štátnym príspevkom pre mladých

V súčasnosti sme na Slovensku v historicky najnižšej hladine úrokových sadzieb na hypotekárne ale aj spotrebné úvery v bankách. S tým súvisí možnosť značnej úspory na splátkach nielen pri nových úveroch, ale hlavne pri úveroch z minulosti kde sa sadzby napr. u hypoték bežne pohybovali na úrovni okolo 6%. Vo všeobecnosti platí, že tzv. refinancovať  hypotekárny úver (vyplatiť „starý“ úver „ novým“ úverom kde je nižšia sadzba úroku) sa oplatí vtedy, ak klient neplatí poplatok za predčasné splatenie pôvodného úveru. Poplatok  sa pohybuje v bankách okolo 4-5% zo zostatku úveru. Tak napr. pri zostatku úveru 50 000 € by klient len na tomto poplatku zaplatil 2000 – 2500 € čo väčšinou zmaže úsporu, ktorú by dosiahol refinancovaním a znížením úrokovej sadzby. Samozrejme, treba si to u každého klienta individuálne prepočítať. Bez poplatku sa celý úver dá v tej ktorej banke splatiť (refinancovať) iba k tzv. fixácii úrokovej sadzby. To znamená , že ak má napr. klient fixovanú úrokovú sadzbu na úvere na 5 rokov tak bez poplatku môže celý úver splatiť až na konci piateho roka. Väčšina bánk umožňuje aj čiastočné splácanie úveru raz ročne cca do 20% z úveru, ale toto je pri refinancovaní irelevantné, pretože pri refinancovaní potrebujeme naraz celý úver nahradiť novým.

 

V tejto súvislosti však klienti a možno aj niektorí poradcovia zabúdajú na jednu skupinu klientov bánk. Sú to tí, ktorí v minulosti zobrali úver so štátnym príspevkom pre mladých napr. s úrokom 6 %. Po odpočítaní štátneho príspevku pre mladých (ďalej ŠPM) ktorý je momentálne vo výške 3%, klient platí splátku  s úrokom 3% nehovoriac o tom, že ŠPM sa vypláca len do 70% z hodnoty založenej nehnuteľnosti takže podstatná časť úveru je úročená celými 6%. Počas obdobia  priznaného ŠPM (5 rokov) je možné úver kedykoľvek vyplatiť bez poplatku, avšak je tu jeden „zádrhel“. Ak by klient vyplatil úver počas prvých 4 rokov poberania ŠPM, musel by celý štátny príspevok ktorý mu bol doteraz vyplatený vrátiť naspäť štátu. Zvláštne pravidlo, ale je v zákone takže ho musíme akceptovať.

 

Na predčasné splatenie resp. refinancovanie úveru so ŠPM sa však dá využiť obdobie medzi 4 a 5 rokom  trvania úveru, bez toho, že by klient musel čakať až na koniec fixácie úrokovej sadzby a bez toho aby musel vrátiť doteraz čerpaný ŠPM. V období medzi 4-5 rokom je výhodné refinancovanie bez zbytočných poplatkov a nákladov kedy klient spĺňa obidve podmienky:

 

1.Možnosť splatenia hypoúveru  kedykoľvek počas poberania ŠPM bez poplatku za predčasné splatenie. (banka si ho nesmie účtovať)

 

2.Nemusí vrátiť doteraz poberaný ŠPM lebo už ho poberá viac ako 4 roky.

 

Konkrétny príklad z praxe:

 

Klient si v roku 2001 zobral úver  so ŠPM v sume 55 000€ na kúpu bytu s úrokom 6,1%. Išlo o 100%  financovanie, to znamená, že úverom klient vyplácal 100% kúpnej ceny nehnuteľnosti. Úver bol na 30 rokov s fixáciou 3 roky. Splátka úveru bola 264,39 €.

 

K máju 2005 ubehli 4 roky poberania ŠPM čo znamená, že ak klient vyplatí „ starý“ úver nebude platiť poplatok za predčasné splatenie pretože ešte stále je poberateľom ŠPM a zároveň nemusí vrátiť ŠPM lebo už má viac ako 4 roky.

 

Zostatok úveru sa zrefinancoval s úrokovu sadzbou 1,8% so splatnosťou 26 rokov. Výška úveru 52 089 €. Nová splátka úveru bola 209,18 €. Klient okamžite od tej chvíle šetril 55,21€ mesačne. Stálo ho to iba 66 € kolok ktorý zaplatil na katastri za tzv. zavkladovanie záložných zmlúv pre novú banku a dokonca sa mu znížil aj poplatok za bežný účet v novej banke oproti pôvodnej banke o 2 € mesačne.

 

Ak by klient čakal ďalšie 2 roky kedy by mu končila trojročná fixácia a mohol by v tom čase využiť predčasné splatenie a refinancovanie bez poplatku, prišiel by o 1325 € ( 55,21 € x 24 mesiacov ) a pri príjme cca 600 € mesačne ktorý dostával v práci, by viac ako dva mesiace v priebehu dvoch rokov  vlastne „ zbytočne“ pracoval  iba pre pôvodnú banku pretože táto suma 1325€ by skončila v pôvodnej banke a nie v rukách klienta. Sú klienti ktorí majú nevýhodné úrokové sadzby napriek poskytnutému ŠPM, ale ešte nedosiahli 4 rok trvania štátneho príspevku. Odporúčal by som využiť terajšie nízke sadzby a dať si schváliť výhodný úver na refinancovanie už teraz, pretože aj schválený úver sa môže čerpať až o niekoľko mesiacov kedy už uvedená štvorročná podmienka môže byť splnená. Samozrejme treba si správne overiť a nastaviť všetky parametre,ale to už je na individuálne poradenstvo...

Objednávka
BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE
Odoslať