Získajte štátnu prémiu v stavebnej sporiteľni ešte v tomto roku

shutterstock_225081169.jpg

V tomto roku je potrebné vložiť na zisk plnej štátnej prémie na účet stavebného sporenia, ktorý je prémiovo zvýhodnený sumu 1206,93 €. Štátna prémia je vo výške 5,5 % a pri tomto vklade činí 66,39€. Veľká časť sporiteľov si necháva vklady na poslednú chvíľu. Odporučil by som rozhodne vložiť túto sumu ešte do Vianoc a neriskovať jej neskoré pripísanie na účet, čo by mohlo znamenať nezískanie štátnej prémie pre rok 2015.

V stavebných sporiteľniach je častým javom koncom roka vložiť potrebnú sumu na plnú štátnu prémiu na jeden účet stavebného sporenia. Následne urobiť prevod na priameho príbuzného. Urobiť vklad už na prevedenú zmluvu na príbuzného a po ďalšom vklade získať znovu ďalšiu štátnu prémiu. V tomto prípade je celú takúto transakciu stihnúť do konca roka a navyše takýto prevod je možný iba raz ročne.

 

Avšak je potrebné pri takomto úkone myslieť na to, aké parametre má existujúca zmluva stavebného sporenia a aké podmienky budú platiť pre novú zmluvu. U niektorých klientov tento prevod zmluvy môže mať za následok to, že nová zmluva sa bude úročiť s nižšou úrokovou sadzbou. Prípadne môže dôjsť aj k úplnej zmene tarify. Treba sa zaujímať aj o poplatky, ktoré klient zaplatí v súvislosti s prevodom zmluvy.

 

Odporúčam pred prevodom zmluvy a taktiež aj pred prípadnými ďalšími úpravami ako je zmena cieľovej sumy, spojenie zmlúv a pod. obrátiť sa na finančného poradcu. Buďte zodpovedný k svojim financiám a využite každú príležitosť získať peniaze na viac.

Objednávka
BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE
Odoslať